0 produk di keranjang belanja Anda
No products in the cart.

5 Hafalan Surah Pendek Solat Untuk Anak

Sebagai orang tua, kamu wajib mendidik anak dengan diimbangi nilai-nilai agama Islam. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan anak paham akan pentingnya agama yang dianut dalam kehidupan. Salah satu pendidikan dasar yang bisa kau berikan adalah dengan mengajarkannya hafalan surah pendek solat untuk anak.

Hafalan Surah Pendek Solat untuk Anak

Hafalan surah pendek solat untuk anak memang banyak macamnya.

Namun enggak semua hafalan tersebut dapat dimengerti oleh anak dengan cepat, alasannya adalah tiap bacaannya mempunyai kerepotan masing-masing.

Makanya sebagai orang tua, kau bisa mengajarkan anakmu dengan bacaan surah pendek solat, dimulai dari yang termudah.

Setelah anak fasih mengucapkan bacaan tersebut, kamu bisa mengerjakannya dengan hafalan surah gres yang mungkin lebih panjang dari sebelumnya.

Pentingnya Mendampingi Anak Saat Belajar Solat

Solat ialah salah satu keharusan yang mesti dipenuhi oleh seluruh umat Muslim di dunia.

Bisa dikatakan solat ialah tiang agama, sebab ini yaitu cara yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan pencipta, yakni Allah SWT.

Sehingga tidak heran jika orang bau tanah menyuruh kita untuk taat menunaikan ibadah solat, karena memang kasus persoalan kehidupan ataupun maut cuma Tuhan yang tahu.

Anjuran ini pula bakal terus berlaku hingga kau memiliki anak.

Dimana telah selayaknya kamu bersama pasangan mengenalkan anak pada solat, tergolong pula hafalan surah pendek solat untuk anak.

Bahkan saat anak sudah mencapai usia 10 tahun, kamu dianjurkan untuk lebih tegas dalam memerintahkan solat pada anak sesuai dengan proposal Nabi Muhammad SAW.

5 Hafalan Surah Pendek Solat untuk Anak

Jadi, telah tahukan pentingnya mengajarkan anak solat sedari dini?

Nah supaya semakin afdal dalam menunjukkan tauladan yang baik untuk buah hatimu, berikut CekAja berikan ulasan menarik mengenai lima hafalan surah pendek solat untuk anak.

1. Surah Al-Fatihah

Hafalan surah pendek solat untuk anak yang pertama dan paling umum dipakai selaku surah pembuka sewaktu mengawali solat yaitu Al-Fatihah.

Surah ini ialah induk dari kitab suci agama Islam yakni Al Quran, alasannya berada di halaman pertama bacaan 30 juz.

Keutamaan dari surah Al-Fatihah sendiri banyak dijelaskan oleh para ulama besar di seluruh dunia, lewat karya-karya ternama seperti tafsir dan tasawuf.

Salah satu keistimewaannya ialah untuk perantara dalam pengobatan. Dengan berisikan 7 ayat, berikut bacaan surah Al-Fatihah beserta artinya:

 • Bismillahirrahmanirrahiim, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang
 • Alhamdulillahirabbilalamiin, Segala puji hanya untuk Allah; seru sekalian alam
 • Arrahmaa nirrahim, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
 • Maalikiyaumiddin, Yang Merajai Hari Pembalasan
 • Iyyakanabuduwa iyya kanas ta’iin, Hanya terhadap-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pemberian
 • Ihdinas siratal mustaqim, Tunjukilah kami jalan yang lurus
 • Siratallazina an’amtaalaihim gairil maghdhubialaihim wa laddallin, Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat terhadap mereka; bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat

2. Surah Al-Ikhlas

Hampir semua umat muslim pasti pernah melafalkan surah Al-Ikhlas ketika sholat.

Karena memang, surah ini merupakan salah satu surah pendek yang sangat mudah untuk dihafalkan terutama buat bawah umur.

Surah ke-112 dalam Al Alquran ini tergolong dalam Surah Makkiyah yang mengandung makna ke-Esaan Allah SWT dan menolak segala bentuk penyekutuan kepada kuasa-Nya.

Salah satu bentuk keutamaan dari surah ini yakni dimudahkan jalannya menuju ke nirwana.

Dan berikut bacaan dari surah Al-Ikhlas sebagai salah satu hafalan surah pendek solat untuk anak.

 • Qul huwallahu ahad, Katakanlah; “Dialah Allah, Yang Maha Esa”
 • Allahus samad, Allah yakni Tuhan yang bergantung terhadap-Nya segala sesuatu
 • Lam yalid wa lam yulad, Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan
 • Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia

(Baca Juga: #DiRumahAja Sambil Mendongeng untuk Membantu Tumbuh Kembang Anak)

3. Surah Al-Lahab

Hafalan surah pendek solat untuk anak yang selanjutnya adalah surah Al-Lahab.

Ini ialah surah ke-111 dalam Al Alquran yang disebut pula sebagai surah Al-Massad.

Nama surah ini diambil dari ayat ketiganya, adalah kata Al Lahab yang artinya gejolak api.

Terdapat sepenggal cerita mempesona dari surah Al-Lahab, yang mana paman Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab beserta istrinya diancam siksa api neraka akibat perbuatannya sendiri.

 • Tabbat yadaa abiilahabiwwatab, Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan ia akan benar-benar binasa
 • Maa aghna anhumaluhu wamaa kasab, Tidaklah memiliki kegunaan baginya hartanya dan apa yang ia usahakan
 • Sayaslaa naa rondza tallahab, Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka
 • Wamrooatuhu hamma latal hatob, Dan begitu juga istrinya sang pembawa kayu bakar (penyebar fitnah)
 • Fiijidihaa hablummimmasad, Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal

4. Surah An-Nas

Selain mampu dilafalkan dikala sedang dalam keadaan tertekan, surah An-Nas juga mampu kamu ajarkan selaku hafalan surah pendek solat untuk anak.

Surah ini merupakan surah epilog dalam Al Quran yang berisikan 6 ayat.

Maknanya sendiri ialah mengusulkan terhadap umat manusia untuk meminta, dan memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala hasutan jahat setan, yang merusak anggapan dan tubuh manusia.

 • Qul a’uzu birabbin nas, Katakanlah; “Aku berlindung terhadap Tuhannya manusa”
 • Malikin nas, Raja insan
 • Ilahin nas, Sembahan insan
 • Min syarril waswasil khannas, Dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi
 • Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada insan
 • Minal jinnati wan nas, Dari kalangan jin dan manusia

5. Surah An-Nasr

Hafalan surah pendek solat yang terakhir adalah An-Nasr.

Surah ini memiliki jumlah bacaan ayat yang pendek mirip surah Al-Ikhlas, dimana An-Nasr tergolong dalam kalangan surah Madaniyah, surah yang diturunkan di kota Madinah.

Inti dari surah yang berjumlah 3 ayat ini yakni pinjaman yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada seluruh umat-Nya di wajah bumi dan bahwa agama Islam kelak akan menemukan kemenangan.

 • Iza ja anasrullahi wal fath, Apabila sudah datang derma Allah dan kemenangan
 • Wara aitannasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah
 • Fa sabbih bihamdi rabbika wastagfirh innahu kana tawwaba, Maka bertasbilah dengan nama Tuhanmu dan mohon ampunan terhadap-Nya, Sesungguhnya Dia Zat yang Maha Penerima Tobat

Nah itulah kelima hafalan surah pendek solat untuk anak yang mampu kau coba ajarkan pada buah hati.

Dapatkan informasi mempesona lainnya seputar gaya hidup, taktik kelola keuangan sampai cara menentukan produk finansial yang tepat hanya di CekAja.com